NSPI

NSPI
สถานบันวิจัยสมุนไพร นวัตกรรมแห่งชาติ

ความสำเร็จ
จากงานวิจัยกว่า 8 พันเรื่อง

ความประทับใจครั้งแรก
กับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งานวิจัยขมิ้นชันละลายน้ำได้หมื่นเท่า